Business Strategy

יישום אסטרטגי אפקטיבי –אין אסטרטגיה לא טובה יש יישום לא מוצלח, אם תתפסו יועץ אסטרטגי מנוסה, ברגע של כנות ותשאלו אותו: "מה הכי מתסכל אותך?" תקבלו תשובה אחת: "אסטרטגיה טובה שלא יושמה בהצלחה".

ואכן, מה הועילו חכמים בתקנתם? על שום מה ולמה צריכה חברה לקחת יועץ אסטרטגי, לקבל תכנית מעולה עם אסטרטגיה מוצלחת ולהיכשל דווקא בשלב החשוב ביותר, היישום? קיימות סיבות רבות לכישלון אסטרטגיות מעולות ובניהן היסחפות לשגרת היום יום, קושי בהתמודדות עם השינוי, חוסר יכולת להקצות משאבים לפרויקט האסטרטגי, מנהלים או עובדים חסרי מוטיבציה, קושי לקבל החלטות כואבות ועוד.

חברות רבות מזמינות ייעוץ מקצועי כאשר הן מגיעות לקיפאון או להפסד והן מעוניינות לעבור לצמיחה ולרווחיות אולם גם כאשר הפרויקט לכאורה מצליח הישגיו לא תמיד מחזיקים. עד מהרה נגלה כי הם נמחים ואינם משיגים את התוצאות הרצויות לאורך זמן.

אם כן מהי הסיבה לכישלון ייעוץ אסטרטגי? האם הצלחת הייעוץ תלויה בארגון בלבד או גם ביועץ?

לא נדון כאן ביועצים אשר אינם מקצועיים. חלק מהכישלונות נובעים מקשיי הארגון ליישם בהצלחה את התכנית האסטרטגית שהגה היועץ (כמפורט לעיל) וחלקם קשורים במתן מענה חד מימדי על ידי היועץ. מענה אשר נתרם על ידי השקפת עולמו ותחום התמחותו הצר של היועץ הנבחר ואשר אינו מציע פתרון מדויק לצורך מדויק אשר עלה במהלך העבודה המשותפת עם החברה או הארגון.  
חוסר היכולת של יועץ להתמודד עם בעיה מורכבת אשר הפתרונות לה אינם מתחום התמחותו גוררת על פי רוב פתרון צר ולא מערכתי.

מה עושים?

זיהוי קשיים בארגון והצורך להגיע לפתרון הוא שלב הכרחי בתהליך השינוי. השלב הבא הוא איתור יועץ אשר יוכל לספק מענה רב תחומי ובין תחומי במידה ויעלה הצורך בכך. כאשר אנחנו מזהים בעיה במכירות הדבר אינו מצביע בהכרח על הצורך ביועץ שמתמחה במכירות. יתכן ובמהלך עבודתו של היועץ יתגלה שהבעיה נובעת דווקא מסכסוך בין העובדים, או בניהם לבין ההנהלה. יתכן ותתגלה בעיה טכנולוגית או חוסר בעובדים...

המסקנה המתבקשת היא שיש צורך באיתור יועץ המסוגל לספק יישום אסטרטגי לארגון – במידה ויתגלה הצורך.  
מהו יישום אסטרטגי?  
יישום אסטרטגי הנו מהלך כולל ומקיף המסוגל לשנות את פניו של הארגון הן בצמיחה והן ברווחיות. פסים של צמיחה מתמשכת ורווחיות. היישום האסטרטגי מספק מענה כולל לאתגרים טיפוסיים בארגון המתמודד עם רווחיות בשחיקה, חולשה תפעולית, מחסור במשאבים ועוד.  
היישום האסטרטגי כולל ארבעה שלבים מובנים המותאמים לכל ארגון בכפוף לוותק שלו, למאפייניו ולצרכיו. ארבעת השלבים כוללים: גיבוש אסטרטגיה, גיבוש תכנית ליישומה, בניית תשתית לשינוי ומימוש הפרויקטים השונים המהווים את השלב הסופי בהתנעת השינוי.

תיקון מערכות הגברה / תאורה מקצועיות