עיריית תל אביב מוקד פניות ציבור טלפון מיוחד

טלפון עיריית תל אביב, טלפונים עיריית תל אביב, הטלפון עיריית תל אביב, טלפון עירית תל אביב, מוקד פניות עיריית תל אביב.

052-9992226  24 שעות ביממה, על עניין בתל אביב!